Thanh toán bằng mã VNPAY QR
01
Chọn QR PAY
Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn QR PAY
02
Quét mã QR
Đưa mã QR vào trung tâm của camera
03
Nhập thông tin (nếu có)
Nhập các thông tin yêu cẩu, nhấn Tiếp tục
04
Xác nhận giao dịch
Kiểm tra thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận
05
Xác thực giao dịch
06
Thông báo Thành công