Kích hoạt TK đăng nhập phụ
01
Nhập thông tin Đăng nhập
Nhập số điện thoại và mật khẩu hệ thống gửi về cho người dùng phụ
02
Đồng ý điều khoản sử dụng
Tích chọn đồng ý với điều khoản sử dụng của tài khoản đăng nhập phụ rồi nhấn Tiếp tục
03
Nhập mã OTP
Nhập mã OTP hệ thống gửi về số điện thoại người dùng phụ
04
Đổi mật khẩu
Đổi mật khẩu lần đầu của người dùng phụ để kích hoạt tài khoản
05
Thông báo
Đổi mật khẩu thành công
06
Hiển thị màn hình chính Ứng dụng
Người dùng phụ có thể bắt đầu giao dịch
Lưu ý. Tài khoản đăng nhập phụ chỉ sử dụng được chức năng thanh toán.