Nạp tiền vào ví
01
Chọn Nạp tiền
Tại màn hình chính ứng dụng,
chọn Nạp tiền.
02
Nhập thông tin
Nhập các thông tin yêu cầu
rồi nhấn Tiếp tục
03
Xác nhận thông tin
Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận
04
Xác thực giao dịch
Nhập mã OTP được nhận qua tin nhắn,
rồi nhấn Tiếp tục
05
Giao dịch thành công