Nạp tiền điện thoại
01
Chọn Nạp tiền điện thoại
Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn mục Nạp tiền điện thoại.
02
Nhập thông tin
Nhập Số điện thoại, Nhà cung cấp, mệnh giá, mã khuyến mại nếu có
03
Xác nhận thông tin
Kiểm tra thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận
04
Xác thực giao dịch
05
Giao dịch thành công
Màn hình hiển thị thông báo giao dịch thành công