Liên kết trực tiếp Vietinbank
01
Chọn Ví của tôi
Tại màn hình chính Ứng dụng, chọn biểu tượng Ví của tôi
02
Chọn Ngân hàng liên kết
03
Nhấn Tạo liên kết mới
04
Chọn Logo VIETINBANK
05
Chọn hình thức liên kết tài khoản hoặc liên kết thẻ
Khách hàng lưu ý các điều kiện liên kết thành công rồi chọn hình thức liên kết phù hợp
06
Nhập thông tin liên kết
- Nếu chọn liên kết tài khoản: Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp
- Nếu chọn liên kết thẻ: Nhập thông tin thẻ giống với thông tin được in trên thẻ ATM ngân hàng cung cấp
07
Xác nhận thông tin
Kiểm tra lại thông tin liên kết trước khi nhấn Xác nhận
Trường hợp chưa đăng kí thanh toán trực tuyến cho Ví điện tử VNPAY, Khách hàng có thể xác nhận đăng kí dịch vụ ngay tại bước này.
08
Nhập mã OTP
Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn rồi nhấn Xác nhận
09
Liên kết Ngân hàng thành công