Đăng ký tài khoản
01
Chọn Đăng ký
Tại màn hình Đăng nhập,
chọn Đăng ký ở góc trái màn hình
02
Nhập thông tin
Nhập các thông tin yêu cầu rồi nhấn Tiếp tục.
03
Nhập mã OTP
Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn
04
Đăng ký thành công
Thông báo đăng ký thành công,
nhấn Tiếp tục
05
Liên kết tài khoản
(tham khảo mục Liên kết tài khoản)
06
Cập nhật thông tin định danh
Cập nhật thông tin định danh
(tham khảo mục Khai báo thông tin)