Cước di động trả sau
01
Chọn Thanh toán hóa đơn
Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn chức năng Thanh toán hóa đơn
02
Chọn Di động trả sau
03
Nhập thông tin
Nhập số điện thoại cần thanh toán và ấn Tiếp tục
04
Xác nhận thông tin
Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận
05
Xác thực giao dịch
06
Giao dịch thành công
Hiển thị màn hình giao dịch thành công