Cước di động trả sau
01
Chọn Thanh toán hóa đơn
Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn mục Thanh toán hóa đơn
02
Chọn Di động trả sau
03
Nhập thông tin
Nhập số điện thoại cần thanh toán, mã khuyến mại nếu có
04
Xác nhận thông tin
Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận
05
Xác thực giao dịch
06
Giao dịch thành công
Màn hình hiển thị thông báo giao dịch thành công