Chuyển tiền qua số điện thoại
01
Chọn Chuyển tiền
Tại màn hình chính Ứng dụng, chọn mục Chuyển tiền
02
Nhập thông tin
Nhập số điện thoại người nhận, số tiền chuyển, nội dung
03
Xác nhận thông tin
Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận
04
Xác thực giao dịch
05
Giao dịch thành công
Màn hình hiển thị giao dịch thành công