Cài đặt vân tay/ FaceID
01
Chọn Ví của tôi
Tại màn hình chính Ứng dụng, chọn biểu tượng “Ví của tôi”
02
Chọn Cài đặt
03
Chọn Khuôn mặt
04
Bật/tắt chức năng
Chọn Bật hoặc tắt chức năng Đăng nhập bằng khuôn mặt
05
Nhập mật khẩu đăng nhập
Nhập mật khẩu đăng nhập rồi ấn Tiếp tục để hoàn tất cài đặt
06
Thông báo thành công
Thực hiện các bước tương tự để bật chức năng xác thực bằng khuôn mặt
Lưu ý: Nếu có thay đổi vân tay/ FaceID tại thiết bị, hệ thống tự động tắt chức năng đăng nhập bằng vân tay/ FaceID và xóa các thông tin liên quan đến vân tay/ FaceID