Cài đặt vân tay/ FaceID
01
Chọn Ví của tôi
Tại màn hình chính Ứng dụng, chọn biểu tượng Ví của tôi
02
Chọn Cài đặt
03
Chọn Vân tay
04
Bật/tắt chức năng
Chọn Bật hoặc tắt chức năng Đăng nhập bằng vân tay
05
Chạm vào cảm biến vân tay
Chạm vào cảm biến vân tay để máy nhận biết vân tay của bạn
06
Nhập lại mật khẩu đăng nhập
07
Thông báo thành công
Thực hiện các bước tương tự để bật chức năng xác thực bằng vân tay
Lưu ý: Nếu có thay đổi vân tay/ FaceID tại thiết bị, hệ thống tự động tắt chức năng đăng nhập bằng vân tay/ FaceID và xóa các thông tin liên quan đến vân tay/ FaceID